Leusdens Mannenkoor

Opgericht in 1853

Door de inzet van een paar enthousiaste mannen werd op 1 november 1985 het Leusdens Mannenkoor (LMK) opgericht.
Het koor telt thans 44 leden, afkomstig uit Leusden en de omliggende gemeenten.

Het LMK heeft door de loop der jaren haar naam gevestigd door het uitvoeren van goede mannenkoorzang en heeft inmiddels een eigen plek verworven in de culturele samenleving van de gemeente Leusden.

Het repertoire is zeer gevarieerd van traditioneel tot moderne muziek. Zingen ontspant en de sfeer is prima.
Het LMK repeteert elke donderdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur in het gebouw van de Marcuskerk in Leusden