Arie Perk (1964)

Arie Perk heeft als kind het actieve muziekleven ervaren doordat zijn vader in de plaatselijke harmonie diverse instrumenten bespeelde en orgellessen genoot. Arie kreeg op zesjarige leeftijd zijn eerste orgellessen van Lammert de Wilde. Zingen in een kinderkoor (en later jongerenkoor) bracht hem in contact met de koormuziek.
Vanaf zijn 15e jaar begeleidde hij diverse koren op orgel en piano.
In 1980 volgde hij zijn eerste koordirectiecursus bij de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging. Na zijn Atheneumopleiding koos hij voor een muziekvakopleiding aan het Utrechts Conservatorium, met koordirectie als hoofdvak en zang en piano als bijvakken. Zijn docenten waren Reinier Wakelkamp en Joop Schets.

Na zijn conservatoriumperiode bezocht hij de Kurt Thomascursus en het World Symposium on Choral Music.

Om zich te verdiepen in het werken met orkest volgde hij de 'specialisatie-opleiding vocaal en instrumentaal ensemble'. Bij de Stichting Samenwerkende Nederlandse Korenorganisaties behaalde hij het 'docentschap koristenopleiding' om stemvorming en solfège aan koorzangers te kunnen geven.

Van 2003 tot 2010 was hij muzikaal adviseur van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond om de kwaliteit van de mannenkoorzang in Nederland te verbeteren. Sinds die tijd jureert hij tijdens concoursen.

Momenteel staan de volgende koren onder zijn leiding:
- Gemengd koor Cantiamo, Austerlitz
- Gemengd seniorenkoor Viva la Musica, Zeist
- Gemengd koor van de OLV-kerk te Bilthoven
- Cantorij van psychiatrisch centrum Zon & Schild, Amersfoort
- Zeister Mannenkoor

Ook is het mogelijk om privé piano- en zanglessen te volgen.
Voor meer informatie:
   06-16098514
   info@arieperk.nl of vul het contactformulier in